Notice: Undefined variable: return in /home/parets/public_html/mambo/index.php on line 47

Notice: Undefined variable: return in /home/parets/public_html/mambo/index.php on line 47
Minyons - AEiG Sant Jaume de Parets
header image
Inici arrow Minyons

Notice: Undefined variable: return in /home/parets/public_html/mambo/index.php on line 47

Notice: Undefined variable: return in /home/parets/public_html/mambo/index.php on line 47
Minyons PDF Print E-mail

Notice: Undefined variable: return in /home/parets/public_html/mambo/index.php on line 47
Written by Joan Ferré i Rovira   
03-04-2003 a les 00:00:00
Logo minyonsMinyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC) és una institució amb una llarga tradició. Els seus orígens es remunten a l'any 1927, quan en Josep Maria Batista i Roca va fundar els Minyons de Muntanya.

Minyons és el moviment escolta i guia més gran de Catalunya. Amb 15.000 membres, aquesta associació educativa en el lleure, dirigida a nens, nenes i joves, persegueix l'objectiu de formar persones solidàries i compromeses amb la societat que els envolta mitjançant el mètode escolta. Per portar a terme aquest projecte, l'organització s'encarrega de formar els caps, és a dir els joves que s'ocupen de l'educació dels nois i les noies i que tots els dissabtes es reuneixen amb ells per realitzar diferents activitats.

En aquestes reunions es fan xerrades, jocs, tallers, etc. En elles, a més de relacionar-se amb persones de la seva edat, els nois i les noies adquireixen els valors pels que aposta el moviment. L'altre gran espai de trobada són les sortides de caps de setmana i els campaments on els infants i els joves fan excursions, raids, practiquen diferents esports i gaudeixen de l'entorn tot aprenent a valorar-lo i respectar-lo.

Els valors pels que aposta el moviment són tots aquells que afecten a la nostra societat: l'ecologia, el tercer món, la pau, el quart món, la interculturalitat, els drets humans,... però més enllà d'ensenyar aquests valors, el mètode educatiu de Minyons busca la maduració i l'autocreixement dels nois i noies mitjançant l'adquisició d'un compromís individual i una implicació en tot allò que afecta el seu país i la societat que els envolta.

La manera de fer de Minyons es basa en organitzar activitats en grups petits ja que és una manera de potenciar la individualitat de cada noi i cada noia. A la vegada, els grups s'estructuren tenint en compte les edats dels nois i noies ja que, d'aquesta manera, es pot aplicar una dinàmica educativa apropiada per cada una d'elles. El grup de nois i noies d'una mateixa edat s'anomena branca. A mesura que van creixent, els nens i nenes van formant part de les diferents branques fins acabar el procés educatiu, moment en què, si el jove vol continuar en el moviment, pot optar per fer-se cap.

Tot el projecte educatiu de Minyons s'articula al voltant dels tres grans opcions:

1. Persona

La autoeducació de les persones és la base perquè aquestes madurin i evolucionin constantment. La millor manera per portar-la a terme és mitjançant la relació amb els companys del grup i l'ajuda dels caps o animadors que guien els nois i noies en el seu progrés personal i els orienten perquè ells mateixos siguin conscients del seu procés d'aprenentatge.

2. País

Aquesta opció, vol educar als joves perquè siguin capaços d'adquirir una postura davant els fets que succeeixen a Catalunya. Es tracta que mitjançant un compromís gradual, els nois i noies aprenguin a adquirir responsabilitats, primer dins dels seus petits equips, per poder participar, ja d'adults, en les institucions que regeixen la nostra societat.

3. Transcendència

Per portar a terme aquest punt, s'engresca als joves a reflexionar sobre la fe, però sempre respectant els propis criteris de cadascú. Aquesta proposta s'ha d'entendre integrada dins del model educatiu global, de manera que proporciona als nois i noies els coneixements necessaris perquè tinguin la llibertat de prendre la seva pròpia opció.


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( 06-11-2006 a les 23:31:09 )

Notice: Undefined variable: return in /home/parets/public_html/mambo/index.php on line 47

Notice: Undefined variable: return in /home/parets/public_html/mambo/index.php on line 47